Chính sách bảo mật thông tin cá nhân dành cho thành viên hoctroz.com.

Giới thiệu.

Hoctroz.com luôn tôn trọng và cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin riêng tư của người dùng, giúp bạn có thể thật sự yên tâm học tập tại hoctroz.com. Tuy nhiên, chính sách này sẽ không được áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý hoặc không nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi.

Thu thập thông tin.

Quá trình đăng ký thành viên tại hoctroz.com yêu cầu một địa chỉ email hợp lệ, mật khẩu và một số thông tin phụ khác.Việc cung cấp chính xác những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.

Tuy nhiên các thông tin này sẽ rất cần thiết để đảm bảo lợi ích, cũng như là cơ sở để chúng tôi giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình học tập tại website hoctroz.com

Sử dụng thông tin.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để cải tiến và nâng cấp dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn, gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ, các chương trình khuyến mại, giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, giao dịch thanh toán và liên lạc khi cần thiết.

Mọi thông tin cá nhân của học viên sẽ được chúng tôi tuyệt đối bảo mật, không chia sẻ cho bên thứ ba hoặc sử dụng với mục đích thương mại nào khác ngoài việc hỗ trợ, cung cấp các thông tin cần thiết, liên hệ học viên. Tuy nhiên về phía bạn, bạn cũng phải tự bảo vệ trước sự tiếp cận thông tin về tên tài khoản, mật khẩu khi dùng chung máy tính với nhiều người.

Bên thứ 3.

Chính sách bảo mật thông tin thành viên của hoctroz.com chỉ được áp dụng tại website Hoctroz.com, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác liên kết tại Hoctroz.com. Vì vậy nếu bạn truy cập đăng ký và sử dụng các tiện ích của bên thứ ba có liên kết tại Hoctroz.com thì phải đọc kỹ điều khoản bảo mật của bên thứ ba để đảm bảo quyền lợi riêng tư cho chính bạn.

Thay đổi điều khoản.

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên website của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ email mà bạn đã cung cấp để bạn có thể nắm được thông tin một cách chính xác và kịp thời nhất.

Sự đồng ý của bạn

Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của Hoctroz.com. Khi sử dụng dịch vụ của Hoctroz.com, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách bảo mật thông tin này.

Mọi góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0168.997.6146 hoặc email: support@hoctroz.com